Skip to content Skip to footer

Ceny služeb areálu Sedlečko Manor:

Ustájení jednoho koně v boxu

9.000 Kč / měs.

Cena za ustájení v boxu zahrnuje místování, krmení koně (1x denně granule, 1x denně sladový květ a řepné pelety), 2x denně seno, využití jízdárny bez trenéra, využití pastviny, vyvádění z výběhu a do výběhu a podestýlku z pilin a slámy. Pokud o to nájemce požádá, zajistí poskytovatel namísto výše uvedeného krmení pro koně 2x denně jadrné krmivo, přičemž jadrné krmivo bude zakoupeno na náklady nájemce a dle pokynů nájemce.

Pastevní ustájení koně 24/7

6.000 Kč / měs.

Cena za ustájení na pastvě zahrnuje nepřetržitý přístup k senu a vodě a přístřešek vystlaný slámou.

Poskytování nadstandardní péče

1.500 Kč / měs.

tj. bandážování, dekování, ošetřování, masky proti hmyzu, síťové deky, asistence u kováře nebo asistence u veterináře činí

Pronájem koně pro účely rekreačního ježdění

4.000 Kč / měs.

Pronájem koně pro účely rekreačního ježdění v areálu pod dohledem trenéra a vyjížděk v doprovodu trenéra, a to dvakrát v týdnu dle předchozí včasné telefonické domluvy.

Ceny doplňkových služeb na jednoho koně:

Sužby trenéra

400 Kč / hod.

Individuální trénink s trenérem Na našem koni

800 Kč / hod.

Individuální trénink s trenérem Na vlastním koni

600 Kč / hod.

Využití venkovní jízdárny bez trenéra

200 Kč / hod.

(max. počet koni na jízdárně: 6)

Využití zastřešené kruhové jízdárny bez trenéra

150 Kč / hod.

(max. počet koni na jízdárně: 6)

Využití jízdárny s trenérem

100 Kč / hod.

(při počtu 2 a více jezdců, maximálně však 6)

Ježdění ustájených koní

250 Kč / hod.

Lonžování

100 Kč / hod.

Solárium pro koně

40 Kč/10 min.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.